Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật (QRScanner.Net)

QRScanner, một miền thuộc sở hữu của Softrix Technologies đã áp dụng Chính sách quyền riêng tư sau đây áp dụng và chi phối quyền truy cập của bạn vào việc sử dụng các dịch vụ có sẵn trong miền và miền phụ của QRScanner.Net ("QRScanner", "chúng tôi" và/hoặc "của chúng tôi"), bao gồm QRScanner và tất cả các trang web, phần mềm, nền tảng, ứng dụng có thương hiệu khác (gọi chung là "Phần mềm") và/hoặc dịch vụ (Phần mềm và/hoặc dịch vụ ở đây được gọi chung là "Dịch vụ" ). Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa khác ở đây sẽ có nghĩa như các điều khoản đó trong Điều khoản và Điều kiện dịch vụ của QRScanner, có thể tìm thấy tại đây: Điều khoản và Điều kiện

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư của người dùng và do đó, chúng tôi đã áp dụng Chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể duyệt trang web của chúng tôi mà không cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân bạn. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ cập nhật Ngày sửa đổi lần cuối như đã đề cập ở đầu tài liệu này. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được cập nhật trên trang này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có quyền lựa chọn ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi mô tả các chính sách và quy trình của chúng tôi về việc thu thập, xử lý, chuyển giao, lưu trữ, chia sẻ, sử dụng và tiết lộ thông tin và/hoặc Nội dung của bạn (như được định nghĩa bên dưới) khi bạn sử dụng Dịch vụ và áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập bởi các phương tiện khác (bao gồm cả ngoại tuyến) hoặc từ các nguồn khác.

Thông tin chúng tôi thu thập và sử dụng

QRScanner sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để vận hành, duy trì và cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng của Dịch vụ, để phân tích cách sử dụng Dịch vụ, chẩn đoán các sự cố kỹ thuật hoặc dịch vụ, duy trì bảo mật, cá nhân hóa nội dung, tổng hợp và giám sát các số liệu liên quan, bao gồm nhưng không nhất thiết giới hạn ở tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và mô hình nhân khẩu học, đồng thời theo dõi Nội dung và người dùng khi cần thiết để tuân thủ Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số năm 1998 (DMCA) và các luật hiện hành khác.

Thông tin bạn cung cấp: Bảng tại Phụ lục I nêu các loại thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi nhận được từ các nguồn khác cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Nếu bạn trao đổi với chúng tôi qua email, chúng tôi có thể giữ lại nội dung email, địa chỉ email của bạn và phản hồi của chúng tôi.

Nội dung:

Bạn cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin sẽ được xuất bản hoặc hiển thị ("Nội dung") trên các khu vực công cộng của Dịch vụ. QRScanner có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát bất kỳ Nội dung nào được đăng trên hoặc tải lên Dịch vụ. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong các lĩnh vực này đều có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi những người khác truy cập chúng. Điều này bao gồm thông tin được đăng trên các tài khoản truyền thông xã hội công cộng của chúng tôi. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ thông tin nào bạn đăng hoặc tải lên vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do.

CẢNH BÁO: Thông tin, Nội dung hoặc dữ liệu khác mà bạn xóa khỏi Dịch vụ sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn hoặc chúng tôi không thể truy cập được nữa và không thể được bạn hoặc bạn khôi phục sau khi xóa.

Thông tin, Nội dung hoặc dữ liệu khác có thể được mã hóa bằng (các) hệ thống Lớp cổng bảo mật (SSL) và được bảo mật trong quá trình truyền tới Dịch vụ. Khi Thông tin, Nội dung hoặc dữ liệu khác của bạn có trên Dịch vụ, nó chỉ được sử dụng để xử lý Nội dung một cách an toàn và phản hồi lại bằng đầu ra ở dạng được mã hóa bằng SSL.

Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể nhận thông tin cá nhân về bạn từ các cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp là những người đăng ký Dịch vụ mà bạn được chỉ định là người dùng Dịch vụ. Chúng tôi có thể nhận được thông tin cá nhân về bạn nếu bạn sử dụng bất kỳ trang web nào khác mà chúng tôi điều hành hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp tùy từng thời điểm. Chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với các bên thứ ba (ví dụ: bao gồm các nhà thầu phụ về kỹ thuật, mạng quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ phân tích, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm) và có thể nhận thông tin về bạn từ họ, tùy theo thỏa thuận của bạn với họ.

Thông tin chúng tôi thu thập thông qua công nghệ thu thập dữ liệu tự động: Khi bạn điều hướng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ thu thập dữ liệu tự động để thu thập thông tin nhất định về thiết bị, hành động và kiểu duyệt web của bạn, bao gồm chi tiết về các lần bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, bao gồm cả lưu lượng truy cập dữ liệu, dữ liệu vị trí, nhật ký và dữ liệu liên lạc khác cũng như các tài nguyên mà bạn truy cập và sử dụng thông qua Dịch vụ cũng như thông tin về máy tính và kết nối Internet của bạn, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt.

Bánh quy:

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều "cookie" – một tệp dữ liệu nhỏ – tới máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn và để QRScanner giúp bạn cải thiện khả năng điều hướng qua trang web và duy trì phiên của bạn hoạt động để sử dụng an toàn. dịch vụ. Cookie có thể truyền cho chúng tôi thông tin về cách bạn duyệt Dịch vụ và chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để xử lý quảng cáo được nhắm mục tiêu như quảng cáo biểu ngữ (nhưng không phải tin nhắn email spam) cho bạn. Một cookie liên tục vẫn còn trên ổ cứng của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt để trình duyệt của bạn có thể sử dụng nó trong những lần truy cập Dịch vụ tiếp theo. Cookie liên tục có thể được xóa bằng cách làm theo chỉ dẫn trên trình duyệt web của bạn. Cookie phiên là tạm thời và biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt. Bạn có thể đặt lại trình duyệt web của mình để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường nếu khả năng chấp nhận cookie bị tắt.

Tệp nhật ký:

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại một số thông tin nhất định được gửi bởi trình duyệt web của bạn. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Giao thức Internet ("IP"), loại trình duyệt, trang giới thiệu/thoát và URL, số lần nhấp chuột và cách bạn tương tác với các liên kết trên Dịch vụ, tên miền, trang đích, các trang đã xem, nhà cung cấp dịch vụ di động và các thông tin khác.

Xóa thông tin Gifs: Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng các gif rõ ràng (còn được gọi là đèn hiệu web) được sử dụng để theo dõi các kiểu sử dụng trực tuyến. Thông tin được sử dụng để cho phép báo cáo chính xác hơn và cải thiện QRScanner cho người dùng của chúng tôi.

Thông tin vị trí địa lý: Khi bạn sử dụng Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể truy cập, thu thập, giám sát và/hoặc lưu trữ từ xa "dữ liệu vị trí", có thể bao gồm tọa độ GPS (ví dụ: vĩ độ và/hoặc kinh độ) hoặc thông tin tương tự về vị trí của thiết bị di động của bạn. Dữ liệu vị trí có thể truyền tải cho chúng tôi thông tin về cách bạn duyệt Dịch vụ. Mặc dù dữ liệu vị trí không thu thập hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn nhưng nó có thể được sử dụng cùng với thông tin nhận dạng cá nhân từ các nguồn khác. Một số tính năng của Dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ dựa trên vị trí, có thể không hoạt động bình thường nếu việc sử dụng hoặc tính khả dụng của dữ liệu vị trí bị suy giảm hoặc bị vô hiệu hóa.

Số nhận dạng thiết bị: Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể truy cập, thu thập, giám sát và/hoặc lưu trữ từ xa một hoặc nhiều "số nhận dạng thiết bị". Mã nhận dạng thiết bị là các tệp dữ liệu nhỏ hoặc cấu trúc dữ liệu tương tự được lưu trữ trên hoặc liên kết với thiết bị di động của bạn, giúp nhận dạng duy nhất thiết bị di động của bạn và được sử dụng để nâng cao Dịch vụ. Mã nhận dạng thiết bị có thể là dữ liệu được lưu trữ liên quan đến phần cứng thiết bị, dữ liệu được lưu trữ liên quan đến hệ điều hành của thiết bị hoặc phần mềm khác hoặc dữ liệu do chúng tôi gửi đến thiết bị. Mã nhận dạng thiết bị có thể truyền tải cho chúng tôi thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ. Mặc dù mã nhận dạng thiết bị không thu thập hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn nhưng nó có thể được sử dụng cùng với thông tin nhận dạng cá nhân thu được từ các nguồn khác. Mã nhận dạng thiết bị có thể vẫn tồn tại lâu dài trên thiết bị của bạn để giúp bạn đăng nhập nhanh hơn và nâng cao khả năng điều hướng của bạn thông qua Dịch vụ. Một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường nếu việc sử dụng hoặc tính khả dụng của số nhận dạng thiết bị bị suy giảm hoặc bị vô hiệu hóa. QRScanner có thể truy cập, thu thập và/hoặc lưu trữ số nhận dạng thiết bị khi bật Dịch vụ QRScanners.

Công cụ của bên thứ ba: QRScanner sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics, để giúp hiểu rõ việc sử dụng Dịch vụ. Nhiều công cụ trong số này thu thập thông tin do trình duyệt của bạn gửi như một phần của yêu cầu trang web, bao gồm cookie và địa chỉ IP của bạn. Các công cụ phân tích này cũng nhận được thông tin này và việc sử dụng thông tin đó được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của họ. Tương tự, chúng tôi tham khảo các danh sách và cơ sở dữ liệu do các bên thứ ba biên soạn và/hoặc duy trì để theo dõi và quản lý các cáo buộc là thư rác và các hoạt động lạm dụng khác. Xin lưu ý rằng QRScanner không tạo, duy trì hoặc kiểm soát các danh sách này theo bất kỳ cách nào; ngược lại, chúng tôi chỉ giám sát chúng để có thể thông báo cho bạn khi bên thứ ba liệt kê bạn hoặc máy chủ của bạn vào danh sách đó. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Bên thứ ba của Chính sách quyền riêng tư này.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn hoặc thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm mọi thông tin cá nhân:

  • Để trình bày và thực hiện Dịch vụ của chúng tôi.
  • Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
  • Để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cung cấp nó.
  • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ đó.
  • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác trên Dịch vụ của chúng tôi
  • Theo bất kỳ cách nào khác, chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin.
  • Cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Nhà cung cấp dịch vụ, Đối tác kinh doanh và những người khác: QRScanner có thể chia sẻ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi với các bên thứ ba khác, chẳng hạn như nhà cung cấp, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà phân tích và nhà cung cấp công cụ tìm kiếm, nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn. Nếu chúng tôi làm điều này, việc sử dụng thông tin của bạn của bên thứ ba đó sẽ phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chuyển giao kinh doanh: Khi chúng tôi phát triển hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi có thể mua hoặc bán tài sản hoặc dịch vụ kinh doanh. Thông tin của khách truy cập nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển giao trong các loại giao dịch này. Chúng tôi cũng có thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng thông tin đó trong quá trình thoái vốn, sáp nhập hoặc giải thể công ty.

Dịch vụ của bên thứ ba: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với ứng dụng của bên thứ ba với sự đồng ý của bạn, ví dụ như khi bạn chọn truy cập Dịch vụ của chúng tôi thông qua ứng dụng đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những gì các bên đó làm với thông tin của bạn, vì vậy bạn nên đảm bảo rằng bạn tin tưởng vào ứng dụng và nó có chính sách quyền riêng tư được bạn chấp nhận, chính sách này được coi là chắc chắn vì mục đích của các Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Tuân thủ luật pháp và thực thi pháp luật: QRScanner có thể tiết lộ thông tin công khai của bạn nếu luật pháp hoặc trát đòi hầu tòa yêu cầu làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc tuân thủ luật pháp, quy định hoặc quy trình pháp lý là cần thiết một cách hợp lý; để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào; để giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của QRScanners. Chúng tôi có thể tùy ý quyết định hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào yêu cầu hỗ trợ điều tra chính thức bằng cách tiết lộ và/hoặc chia sẻ với cơ quan đó bất kỳ và tất cả thông tin, dữ liệu và/hoặc Nội dung được kết nối với bạn và/hoặc Dịch vụ. . Chúng tôi cũng có thể, nhưng không cần, theo quyết định riêng của mình, bắt đầu báo cáo cho bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào khi có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra hoặc có thể đã xảy ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ và/hoặc chia sẻ thông tin, dữ liệu. và/hoặc Nội dung được kết nối với bạn và/hoặc Dịch vụ.

Thông tin không thể nhận dạng cá nhân: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin không riêng tư, tổng hợp hoặc không thể nhận dạng cá nhân của bạn, chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh, loại nền tảng, v.v., với các bên thứ ba quan tâm để giúp họ hiểu mô hình sử dụng cho một số QRScanner nhất định Dịch vụ.

Thẩm định chi tiết: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin không riêng tư, tổng hợp hoặc không thể nhận dạng cá nhân của bạn, chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh, v.v., với các bên thứ ba quan tâm tiến hành thẩm định liên quan đến khoản đầu tư tiềm năng vào hoạt động kinh doanh hoặc các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Trang web của bên thứ ba:

Liên kết đến các trang web khác: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động được áp dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ cũng như thông tin hoặc nội dung có trong đó. Xin nhớ rằng khi bạn sử dụng liên kết để đi từ Dịch vụ đến một trang web khác, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi sẽ không còn hiệu lực. Việc duyệt và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả những trang web có liên kết trên trang web của chúng tôi, phải tuân theo các quy tắc và chính sách riêng của trang web đó mà chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi: Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó để giúp bạn biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và trong trường hợp nào chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng.

Sử dụng Quảng cáo và Tiếp thị lại Chúng tôi có thể sử dụng nhiều mạng quảng cáo của bên thứ ba để chạy quảng cáo trên trang web của chúng tôi và trên Internet. Ví dụ: bạn có thể thấy quảng cáo trên trang web của chúng tôi về các trang web khác mà bạn đã truy cập. Bạn cũng có thể thấy quảng cáo trên Internet về trang web của chúng tôi, dựa trên thực tế là bạn đã truy cập trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp bên thứ ba này sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lần truy cập trước đây của bạn vào trang web. Bạn có thể từ chối việc Google sử dụng cookie bằng cách truy cập Trình quản lý tùy chọn quảng cáo. Ngoài ra, bạn có thể hướng dẫn khách truy cập của mình chọn không cho phép nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng cookie bằng cách truy cập trang chọn không tham gia Sáng kiến Quảng cáo Mạng. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie của DoubleClicks bằng cách truy cập trang chọn không tham gia DoubleClick hoặc trang chọn không tham gia Sáng kiến Quảng cáo Mạng.

Yêu cầu pháp lý ("GDPR" và "CCPA")

Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành, bao gồm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) dành cho người dùng ở Liên minh Châu Âu và Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) dành cho người dùng ở California.

Cookie của bên thứ ba và theo dõi dữ liệu cho mục đích quảng cáo

Chúng tôi hợp tác với Freestar, một công ty quảng cáo, để phân phối các quảng cáo phù hợp với người dùng của chúng tôi. Freestar sử dụng cookie và công nghệ theo dõi dữ liệu của bên thứ ba để thu thập thông tin về hành vi duyệt web của người dùng và sử dụng thông tin đó để hiển thị các quảng cáo có nhiều khả năng được họ quan tâm hơn.

Việc sử dụng thông tin này tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Freestars, có thể tìm thấy tại đây: https://freestar.com/privacy-policy/ .

Chọn không tham gia

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cung cấp liên kết chọn không tham gia như được mô tả trong NAI Consumer Opt-Out. Để từ chối sử dụng thông tin của bạn cho mục đích quảng cáo, vui lòng nhấp vào liên kết: Liên kết từ chối NAI .

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư được cập nhật trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích người dùng xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để được thông báo về cách chúng tôi đang sử dụng và bảo vệ thông tin của họ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://QRScanner.Net/vi/contact-us .