Polityka Prywatności

Polityka Prywatności (QRScanner.Net)

QRScanner, domena należąca do Softrix Technologies, przyjęła poniższą Politykę prywatności, która ma zastosowanie i reguluje Twój dostęp do korzystania z usług dostępnych w domenie i subdomenach QRScanner.Net („QRScanner”, „my” i/lub „nasz”), który obejmuje QRScanner i wszystkie inne markowe strony internetowe, oprogramowanie, platformy, aplikacje (łącznie zwane „Oprogramowaniem”) i/lub usługi (Oprogramowanie i/lub usługi są w niniejszym dokumencie łącznie określane jako „Usługa” ). Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym dokumencie inaczej, mają znaczenie nadane im w Warunkach korzystania z usługi QRScanner, które można znaleźć tutaj: Regulamin

Dbamy o prywatność naszych użytkowników, dlatego przyjęliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Możesz przeglądać naszą stronę internetową, nie informując nas, kim jesteś ani nie ujawniając żadnych danych osobowych o sobie. W przypadku jakiejkolwiek istotnej zmiany w niniejszej Polityce prywatności, zaktualizujemy datę ostatniej modyfikacji podaną na początku tego dokumentu. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują w momencie ich aktualizacji na tej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, możesz zaprzestać korzystania z naszej Usługi.

Nasza Polityka prywatności, która opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, przetwarzania, przekazywania, przechowywania, udostępniania, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji i/lub Treści (zgodnie z definicją poniżej) podczas korzystania z Usługi i ma zastosowanie do informacji, które zbieramy przez w inny sposób (w tym offline) lub z innych źródeł.

Informacje, które gromadzimy i wykorzystujemy

QRScanner wykorzystuje gromadzone przez nas informacje do obsługi, utrzymywania i udostępniania funkcji i funkcjonalności Usługi, do analizowania sposobu korzystania z Usługi, diagnozowania problemów z usługą lub technicznym, utrzymywania bezpieczeństwa, personalizowania treści, agregowania i monitorowania odpowiednich wskaźników, w tym, choć niekoniecznie, ograniczone do całkowitej liczby odwiedzających, ruchu i wzorców demograficznych oraz do śledzenia Treści i użytkowników, jeśli jest to konieczne, aby zachować zgodność z ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. (DMCA) i innymi obowiązującymi przepisami.

Informacje, które podajesz: Tabela w Załączniku I przedstawia kategorie danych osobowych, które nam przekazujesz i które otrzymujemy z innych źródeł, oraz sposób, w jaki wykorzystujemy te informacje.

Jeśli korespondujesz z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możemy zachować treść Twoich wiadomości e-mail, Twój adres e-mail i nasze odpowiedzi.

Treść:

Przekazujesz nam również informacje, które mają zostać opublikowane lub wyświetlone („Treść”) w publicznych obszarach Usługi. QRScanner może, ale nie ma obowiązku, monitorować dowolną Treść publikowaną lub przesyłaną do Usługi. Wszelkie informacje podane w tych obszarach mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które mają do nich dostęp. Obejmuje to informacje publikowane na naszych publicznych kontach w mediach społecznościowych. Możemy usunąć wszelkie informacje, które publikujesz lub przesyłasz z dowolnego powodu lub bez powodu.

OSTRZEŻENIE: Informacje, Treści lub inne dane, które usuwasz z Usługi, są trwale usuwane i nie są już dostępne ani dla Ciebie, ani dla nas, a po ich usunięciu nie mogą być odzyskane przez Ciebie ani dla Ciebie.

Informacje, Treść lub inne dane mogą być szyfrowane przy użyciu systemów Secure Sockets Layer (SSL) i są bezpieczne w procesie przesyłania do Usługi. Gdy Twoje Informacje, Treści lub inne dane znajdą się w Usłudze, są one wykorzystywane wyłącznie do bezpiecznego przetwarzania Treści i wysyłania odpowiedzi w formie zaszyfrowanej przy użyciu protokołu SSL.

Informacje z innych źródeł: Możemy otrzymywać dane osobowe o Tobie od osób fizycznych lub prawnych będących abonentami Usługi, w przypadku których masz zostać wyznaczony jako użytkownik Usługi. Możemy otrzymywać dane osobowe o Tobie, jeśli od czasu do czasu korzystasz z innych obsługiwanych przez nas stron internetowych lub innych usług, które świadczymy. Ściśle współpracujemy również ze stronami trzecimi (w tym na przykład podwykonawcami sieci technicznych, reklamowych, dostawcami usług analitycznych, dostawcami informacji o wyszukiwaniu) i możemy otrzymywać od nich informacje o Tobie, zgodnie z Twoimi umowami z nimi.

Informacje, które zbieramy za pomocą technologii automatycznego gromadzenia danych: Gdy poruszasz się po naszych Usługach i wchodzisz w interakcję z nimi, możemy korzystać z technologii automatycznego gromadzenia danych w celu gromadzenia określonych informacji o Twoim sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania, w tym szczegółów Twoich wizyt w naszych witrynach, w tym ruchu dane, dane o lokalizacji, dzienniki i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których uzyskujesz dostęp i z których korzystasz za pośrednictwem Usług, a także informacje o Twoim komputerze i połączeniu internetowym, w tym adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki.

Ciasteczka:

Kiedy korzystasz z Usługi, możemy wysłać jeden lub więcej plików „cookie” – mały plik danych – na Twój komputer, aby jednoznacznie zidentyfikować Twoją przeglądarkę i pozwolić QRScannerowi pomóc Ci usprawnić nawigację po witrynie i utrzymać aktywność sesji w celu bezpiecznego korzystania z Serwis. Plik cookie może przekazywać nam informacje o tym, jak przeglądasz Usługę, a my możemy wykorzystywać te informacje do kierowania do Ciebie ukierunkowanych reklam, takich jak reklamy banerowe (ale nie wiadomości e-mail będących spamem). Trwały plik cookie pozostaje na Twoim dysku twardym po zamknięciu przeglądarki, dzięki czemu może zostać wykorzystany przez Twoją przeglądarkę podczas kolejnych wizyt w Serwisie. Trwałe pliki cookie można usunąć, postępując zgodnie ze wskazówkami przeglądarki internetowej. Sesyjny plik cookie jest tymczasowy i znika po zamknięciu przeglądarki. Możesz zresetować swoją przeglądarkę internetową, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać prawidłowo w przypadku wyłączenia możliwości przyjmowania plików cookies.

Pliki dziennika:

Kiedy korzystasz z Usługi, nasze serwery automatycznie rejestrują pewne informacje przesyłane przez Twoją przeglądarkę internetową. Te dzienniki serwera mogą zawierać informacje, takie jak żądanie internetowe, adres protokołu internetowego („IP”), typ przeglądarki, strony odsyłające/wyjściowe i adresy URL, liczba kliknięć i sposób interakcji z linkami w Usłudze, nazwy domen, strony docelowe, przeglądane strony, operator komórkowy i inne podobne informacje.

Informacje o wyraźnych plikach Gif: Kiedy korzystasz z Usługi, możemy stosować przejrzyste pliki GIF (znane również jako sygnały nawigacyjne w sieci Web), które służą do śledzenia wzorców korzystania z Internetu. Informacje te są wykorzystywane w celu umożliwienia dokładniejszego raportowania i ulepszenia QRScanner dla naszych użytkowników.

Informacje o lokalizacji geograficznej: Kiedy korzystasz z Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy uzyskiwać dostęp, gromadzić, monitorować i/lub zdalnie przechowywać „dane o lokalizacji”, które mogą obejmować współrzędne GPS (np. szerokość i/lub długość geograficzna) lub podobne informacje dotyczące lokalizacji Twojego urządzenia mobilnego. Dane lokalizacyjne mogą przekazywać nam informacje o tym, w jaki sposób przeglądasz Usługę. Chociaż dane lokalizacyjne nie gromadzą ani nie udostępniają żadnych danych osobowych o Tobie, mogą być wykorzystywane w połączeniu z danymi osobowymi z innych źródeł. Niektóre funkcje Usługi, w szczególności usługi oparte na lokalizacji, mogą nie działać prawidłowo, jeśli wykorzystanie lub dostępność danych o lokalizacji zostanie ograniczona lub wyłączona.

Identyfikatory urządzeń: Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy uzyskiwać dostęp, gromadzić, monitorować i/lub zdalnie przechowywać jeden lub więcej „identyfikatorów urządzenia”. Identyfikatory urządzeń to małe pliki danych lub podobne struktury danych przechowywane na Twoim urządzeniu mobilnym lub z nim powiązane, które jednoznacznie identyfikują Twoje urządzenie mobilne i służą do ulepszania Usługi. Identyfikatorem urządzenia mogą być dane przechowywane w związku ze sprzętem urządzenia, dane przechowywane w związku z systemem operacyjnym urządzenia lub innym oprogramowaniem lub dane przesyłane przez nas do urządzenia. Identyfikator urządzenia może przekazywać nam informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z Usługi. Chociaż identyfikator urządzenia nie gromadzi ani nie udostępnia żadnych danych osobowych o Tobie, może być używany w połączeniu z informacjami umożliwiającymi identyfikację uzyskanymi z innych źródeł. Identyfikator urządzenia może pozostać trwale na Twoim urządzeniu, aby ułatwić Ci szybsze logowanie i usprawnić nawigację po Serwisie. Niektóre funkcje Usługi mogą nie działać prawidłowo, jeśli użycie lub dostępność identyfikatorów urządzeń zostanie ograniczona lub wyłączona. QRScanner może uzyskiwać dostęp, gromadzić i/lub przechowywać identyfikatory urządzeń po włączeniu Usług QRScanners.

Narzędzia stron trzecich: QRScanner korzysta z narzędzi analitycznych stron trzecich, takich jak Google Analytics, aby pomóc zrozumieć sposób korzystania z Usługi. Wiele z tych narzędzi zbiera informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę w ramach żądania strony internetowej, w tym pliki cookie i Twój adres IP. Te narzędzia analityczne również otrzymują te informacje, a ich wykorzystanie podlega ich polityce prywatności. Podobnie odwołujemy się do list i baz danych opracowanych i/lub utrzymywanych przez strony trzecie w celu monitorowania i zarządzania rzekomym spamem i innymi nadużyciami. Należy pamiętać, że QRScanner nie tworzy, nie utrzymuje ani w żaden sposób nie kontroluje tych list; wręcz przeciwnie, po prostu je monitorujemy, abyśmy mogli Cię powiadomić, gdy strony trzecie umieścią Ciebie lub Twój serwer na takich listach. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Strony trzecie niniejszej Polityki prywatności.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Wykorzystujemy informacje, które o Tobie zbieramy lub które nam przekazujesz, w tym wszelkie dane osobowe:

  • W celu prezentowania i prowadzenia naszych Usług.
  • Aby zapewnić Ci informacje, produkty lub usługi, o które od nas prosisz.
  • Aby spełnić jakikolwiek inny cel, dla którego je udostępniasz.
  • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszych Usługach lub jakichkolwiek produktach lub usługach, które oferujemy lub świadczymy za ich pośrednictwem.
  • Aby umożliwić Ci korzystanie z interaktywnych funkcji naszej Usługi
  • W inny sposób możemy opisać, kiedy przekazujesz informacje.
  • W jakimkolwiek innym celu za Twoją zgodą.

Jak udostępniamy Twoje dane

Dostawcy usług, partnerzy biznesowi i inni: QRScanner może udostępniać informacje, które nam przekazujesz, innym stronom trzecim, takim jak sprzedawcy, dostawcy, podwykonawcy, dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, w celu świadczenia Tobie Usługi. Jeśli to zrobimy, wykorzystanie Twoich danych przez osoby trzecie będzie podlegać naszej Polityce prywatności.

Transfery biznesowe: W miarę rozwoju naszej działalności możemy kupować lub sprzedawać aktywa lub oferty biznesowe. Informacje o gościach są zazwyczaj jednym z przekazywanych aktywów biznesowych w tego typu transakcjach. Możemy również przekazywać lub cedować takie informacje w trakcie zbycia, fuzji lub rozwiązania spółki.

Usługi stron trzecich: Możemy udostępniać Twoje dane aplikacji strony trzeciej za Twoją zgodą, na przykład gdy zdecydujesz się uzyskać dostęp do naszych Usług za pośrednictwem takiej aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, co te strony robią z Twoimi danymi, dlatego powinieneś upewnić się, że ufasz aplikacji i że posiada ona akceptowalną dla Ciebie politykę prywatności, co jest jednoznacznie zakładane na potrzeby niniejszych Warunków i naszej Polityki prywatności.

Zgodność z prawem i egzekwowanie prawa: QRScanner może ujawnić Twoje dane publiczne, jeśli jest to wymagane przez prawo lub wezwanie do sądu lub jeśli uważamy, że jest to zasadnie konieczne w celu przestrzegania prawa, regulacji lub procesu prawnego; w celu ochrony bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby; aby zaradzić oszustwom, bezpieczeństwu lub problemom technicznym; lub w celu ochrony praw lub własności QRScanners. Możemy, według własnego uznania, zdecydować się w dobrej wierze na współpracę z dowolnym organem ścigania żądającym pomocy w oficjalnym dochodzeniu poprzez ujawnienie i/lub udostępnienie takiej agencji wszelkich informacji, danych i/lub Treści związanych z Tobą i/lub Usługą . Możemy również, ale nie musimy, według własnego uznania zainicjować zgłoszenie do dowolnego organu ścigania, w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że może nastąpić lub mogło nastąpić działanie niezgodne z prawem, w tym między innymi ujawnienie i/lub udostępnienie informacji, danych i/lub Treści powiązane z Tobą i/lub Usługą.

Informacje nieosobowe: Możemy ujawnić Twoje informacje nieprywatne, zbiorcze lub w inny sposób nieumożliwiające identyfikacji osobistej, takie jak anonimowe dane dotyczące użytkowania, rodzaje platform itp., zainteresowanym stronom trzecim, aby pomóc im zrozumieć wzorce użytkowania niektórych QRScanner Usługi.

Należyta staranność: Możemy ujawnić Twoje informacje nieprywatne, zbiorcze lub w inny sposób nieumożliwiające identyfikacji osobistej, takie jak anonimowe dane dotyczące użytkowania itp., zainteresowanym stronom trzecim przeprowadzającym analizę due diligence w związku z potencjalną inwestycją w naszą firmę lub nasze przedsiębiorstwa.

Witryny stron trzecich:

Linki do innych stron internetowych: Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane w witrynach internetowych, do których prowadzą linki do lub z Usługi, ani za informacje lub treści w nich zawarte. Pamiętaj, że w przypadku skorzystania z łącza umożliwiającego przejście z Usługi do innej witryny internetowej nasza Polityka prywatności przestaje obowiązywać. Przeglądanie i interakcja na innych stronach internetowych, w tym na tych, które zawierają łącze w naszej witrynie, podlega zasadom i zasadom tej witryny, za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Zmiany w naszej Polityce prywatności: Jeśli zmienimy naszą Politykę prywatności, opublikujemy te zmiany, aby poinformować Cię, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach możemy je ujawnić. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.

Korzystanie z reklam i remarketingu Możemy korzystać z różnych zewnętrznych sieci reklamowych, aby wyświetlać reklamy w naszej witrynie i w Internecie. Na przykład możesz zobaczyć w naszej witrynie reklamy innych odwiedzonych przez Ciebie stron internetowych. Możesz także zobaczyć reklamy naszej witryny w Internecie, w zależności od faktu, że odwiedziłeś naszą witrynę. Ci zewnętrzni dostawcy używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie Twoich poprzednich wizyt w witrynach internetowych. Możesz zrezygnować z używania plików cookie przez Google, odwiedzając Menedżera preferencji reklam. Alternatywnie możesz wskazać odwiedzającym, aby zrezygnowali z używania plików cookie przez zewnętrznych dostawców, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative. Możesz zrezygnować z używania plików cookie przez DoubleClick, odwiedzając stronę rezygnacji DoubleClick lub stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

Wymogi regulacyjne („RODO” i „CCPA”)

Dbamy o zgodność ze wszystkimi obowiązującymi wymogami regulacyjnymi, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) w przypadku użytkowników z UE i kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) w przypadku użytkowników z Kalifornii.

Pliki cookie stron trzecich i śledzenie danych w celach reklamowych

Współpracujemy z Freestar, firmą reklamową, aby dostarczać reklamy istotne dla naszych użytkowników. Freestar korzysta z plików cookie stron trzecich i technologii śledzenia danych w celu gromadzenia informacji o zachowaniach użytkowników podczas przeglądania i wykorzystywania tych informacji do wyświetlania reklam, które z większym prawdopodobieństwem mogą ich zainteresować.

Wykorzystanie tych informacji podlega Polityce prywatności Freestars, którą można znaleźć tutaj: https://freestar.com/privacy-policy/.

Rezygnacja

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i udostępniamy link do rezygnacji zgodnie z opisem w rezygnacji konsumenckiej NAI. Aby zrezygnować z wykorzystywania Twoich danych w celach reklamowych, kliknij link: Link do rezygnacji NAI .

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Powiadomimy naszych użytkowników o wszelkich istotnych zmianach, publikując zaktualizowaną Politykę prywatności na naszej stronie internetowej. Zachęcamy naszych użytkowników do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby być na bieżąco z informacjami o tym, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy ich dane.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem https://QRScanner.Net/pl/contact-us.